Home

Welkom bij Praktijk Daenen voor Psychiatrie en Psychotherapie

Praktijk Daenen wordt gevoerd door Lisette Daenen, zelfstandig gevestigd psychiater met de interne aantekening voor kinder- en jeugdpsychiatrie en de volwassenpsychiatrie.

Doelgroep

De praktijk valt onder de gespecialiseerde GGZ (SGGZ) en is bedoeld voor diagnostiek en behandeling van psychische problematiek bij jong-volwassenen (18-23 jaar) en volwassenen. Het betreft mensen met vaak langer bestaande en/of complexe problematiek, voor wie eerdere hulp onvoldoende helderheid over de klachten en/of verbetering daarvan heeft geleid. Te denken valt aan langer bestaande depressieve- en angstklachten, spanningsrelateerde lichamelijke klachten, het ervaren van teveel of juist te weinig emoties, gevoelens van onzekerheid of moeite in het contact met anderen en in het vinden of onderhouden van een gezonde partnerrelatie.

Het aanbod

Het aanbod bestaat  zowel uit psychiatrische zorg (bijvoorbeeld diagnostisch psychiatrisch onderzoek en/of medicamenteuze behandeling en begeleiding) als psychotherapie (individuele therapie, eventueel samen met partner/ouders/gezin). De psychotherapie wordt gegeven vanuit een overwegend psychodynamisch referentiekader. Afhankelijk van de klachten en de hulpvraag kunnen elementen uit het cognitief gedragstherapeutisch kader worden ingevoegd.

Disclaimer:
Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend